Ασφαλιστικά Ταμεία

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο “υγεία”  συνεργάζεται με τα περισσότερα ταμεία υγείας και ασφάλισης όπως ΕΟΠΥΥ, ΤΥΠΕΤ, με τον όμιλο της Βιοιατρικής κ.α.

Ασφαλιστικά Ταμεία Ασφαλιστικά Ταμεία