Λιπομέτρηση

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου «υγεία», μετά την πρώτη τοποθέτηση Μαγνητικού και Αξονικού τομογράφου, εγκαθίσταται νέο (κατασκευής 2017) μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας.

Το οστεοπυκνόμετρο Lunar Prodigy Primo, αποτελεί την ναυαρχίδα του οίκου GE Healthcare Technologies.

Λιπομέτρηση

Διαθέτει σύγχρονη πρωτοποριακή τεχνολογία Narrow FanBeam (4.5° angle) με SmartFan, MVIR και TruView και επιτυγχάνει υψηλής διακριτικής ικανότητας και μέγιστης ακρίβειας απεικόνιση με ελαχιστοποίηση τουλάχιστον κατά 10 φορές της δόσης ακτινοβολίας.

Το μηχάνημα που εγκαθίσταται περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα options όπως:

  1. AP Spine: Εξέταση σπονδυλικής στήλης.
  2. Ειδικό πρόγραμμα ανάδειξης σκολιωτικών περιοχών.
  3. Femur: Εξέταση ισχίου με επιμέρους ανάλυση σε 5 περιοχές
  4. Dual Femur: Εξέταση ταυτόχρονης σάρωσης και των 2 ισχίων
  5. Advanced Hip Assessment (AHA):
  6. Forearm: Εξέταση πηχεοκαρπικής
  7. Orthopedic Software
  8. Total Body: Τεχνική ολόσωμης μέτρησης οστικής πυκνότητας και τεχνική απεικόνισης σε μικρά παιδιά ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης, αποφεύγοντας την μεγάλη δόση ακτινοβολίας από την έκθεση σε ακτινολογικό έλεγχο.
  9. Body Composition: Μέτρηση ποσότητας λίπους/μυικής μάζας (Λιπομέτρηση)

FRAX Fracture Risk Tool: Λογισμικό εκτίμησης πιθανότητας κατάγματος δέκα (10) ετών στην βάση δεδομένων της WHO (World Health Organisation).