Μαγνητικός Τομογράφος

Μαγνητικός Τομογράφος Μαγνητικός Τομογράφος

Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI – Magnetic Resonance Imaging) συλλέγει πληροφορίες για το σώμα σας χρησιμοποιώντας έναν μαγνήτη, κύματα ραδιοσυχνότητας, και έναν ισχυρό υπολογιστή για να παράγει λεπτομερείς εικόνες. Αυτές οι εικόνες στην συνέχεια μεταδίδονται σε έναν διαγνωστικό σταθμό εργασίας για τον ιατρό Ακτινοδιαγνώστη με σκοπό την μελέτη και ανάλυση αυτών καθώς και την εξαγωγή διαγνωστικού αποτελέσματος που θα βοηθήσει τον κλινικό ιατρό στην σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς.

Οι μαγνητικές τομογραφίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ιατρούς στην ανίχνευση και τη διάγνωση ασθενειών ή άλλων ανωμαλιών σε πολύ πρώιμα στάδιά τους. Οι περισσότερες από τις εξετάσεις μας διαρκούν λιγότερο από 20 λεπτά, λόγω του υψηλού πεδίου  και του υψηλής ανάλυσης μαγνητικού τομογράφου μας.

Ο μαγνητικός τομογράφος GE Signa Excite II 1.5 Tesla είναι εξοπλισμένος με συστήματα άνεσης για τον εξεταζόμενο κατά την διάρκεια της εξέτασης όπως εσωτερικός φωτισμός, συνεχής ροή αέρα, επικοινωνία με το προσωπικό ανά πάσα στιγμή κ.α.

Αν για την εξέταση που σας ζήτησε ο ιατρός σας απαιτείται χρήση παραμαγνητικού σκιαγραφικού μέσου ενδοφλέβια, θα πρέπει να μας ενημερώσετε κατά το κλείσιμο του ραντεβού σας, ωστε να σας δώσουμε τις αναγκαίες οδηγίες. Η ενδοφλέβια χορήγηση γίνεται με χρήση εγχυτή τελευταίας τεχνολογίας της Medrad.

Στον μαγνητικό τομογράφο μας διενεργείται σχεδόν όλο το φάσμα των εξετάσεων όπως και μαγνητικές αγγειογραφίες.