Το Κέντρο

Το διαγνωστικό κέντρο “υγεία” ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Βέροια από τον Νοέμβριο του 2015 σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, με άνετους και ευχάριστους χώρους αναμονής και εξετάσεων.

Το “υγεία” έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης με την υψηλότερη ποιότητα, εστιασμένες στον ασθενή ώστε να αποδώσει θετικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μας είναι σε θέση να παραδώσει με συνέπεια, πλήρεις και αξιόπιστες υπηρεσίες απεικόνισης για κάθε έναν από τους ασθενείς μας, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού.

Οι χώροι και ο τεχνικός εξοπλισμός του διαγνωστικού κέντρου ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ποιοτικού ελέγχου.